Kontakt

logo
e-mail:
 sklep@swiat-alkoholi.pl

telefon: 609 994 455

W Świecie Alkoholi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 117, 15-501 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Białegostoku w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428974, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 966-208-59-68, REGON 200715193